Regulamin

REGULAMIN

System B2B cartim24.pl prowadzony jest przez spółkę cywilną CARTIM Tomasz Czeczko i Marta Czeczko zarejestrowaną w Wasilkowie przy ul.Przemysłowej 31, NIP 9662086057 Regon:200717418 Sklep Firmowy i Magazyn: ul: Wysockiego 82 15-167 Białystok tel.85/652-39-00

  • I. PRZEDMIOT TRANSAKCJI Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte gwarancją producenta. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu jej realizacji. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty wskazane w ofercie były aktualnie dostępne. W razie niedostępności towaru, Kupujący zostanie o tym poinformowany przez pracownika firmy. Na wszystkie zamówione towary w systemie B2B wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
  • II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA Zamówienia w systemie B2B dokonywane są poprzez serwis cartim.pl Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest przez Sprzedającego pocztą elektroniczną w ciągu kilku minut.
  • III. FORMY PŁATNOŚCI W sklepie internetowym płatności za towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich (PLN), w następujący sposób: Przelewem na konto bankowe Sprzedającego nr: Pekao Firma24: 09 1240 5211 1111 0010 4706 7320 lub gotówką przy odbiorze towaru
  • IV. DOSTAWA I TRANSPORT Towar dostarczamy najpóźniej w przeciągu 48 godzin od przyjęcia zamówienia. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne.W takiej sytuacji Kupujący jest informowany przez pracownika sklepu o proponowanym terminie dostawy produktu. W momencie przekazania przesyłki firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na adres Kupującego. Koszty wysyłki towaru, które ponosi Kupujący opisane są w zakładce "wysyłka".
  • V. ZWROT TOWARU Na podstawie art.7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz.271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy drogą mailową na adres cartim@cartim.pl . Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Zwracany towar należy odesłać z paragonem lub kopią faktury wraz z oświadczeniem zwrotu. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący, w związku z czym Sprzedający nie będzie przyjmować żadnych przesyłek odesłanych na koszt Sprzedającego. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwrócony towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
  • VI. REKLAMACJE Towary oferowane w CARTIM posiadają gwarancję producenta. Przed odebraniem towaru należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, a następnie stan przesyłki. Jeżeli towar, który otrzymasz, ma naruszone opakowanie, jest niekompletny lub uszkodzony przez przewoźnika, wypełnij druk reklamacyjny (protokół szkody) koniecznie w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę i model. Jeżeli przesyłka ma nienaruszone opakowanie zewnętrzne, możesz w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że produkt jest uszkodzony, należy również spisać protokół szkody. Jednocześnie w takiej sytuacji napisz do nas. Reklamacje uszkodzonego produktu mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Spisany protokół należy przesłać na adres naszego sklepu wraz z dowodem zakupu. Wymiana sprzętu na nowy jest możliwa tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków. Nowy towar jest wysyłany dopiero po otrzymaniu przez nas produktu będącego przedmiotem reklamacji. Chcemy zapewnić Tobie, jako Kupującemu maksimum korzyści z zakupów na naszej platformie. Naszym celem jest Twoje zadowolenie nie tylko z wybranych produktów, ale również ze sposobu ich dostarczenia. W przypadku niezgodności z umową, reklamowany towar wraz z dokumentem, o którym mowa w ust.3 powyżej, należy odesłać na adres sklepu. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Kupującego, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu odpowiedzi w przedmiocie złożonej reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, towar zostanie Kupującemu odesłany na jego koszt, zaś w przypadku odmowy jego przyjęcia Kupujący zostanie obciążony kosztami jego przechowywania. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie przysługują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w skutek niewłaściwego używania.
  • VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie produkty, nazwy i znaki handlowe towarów sprzedawanych w sklepie internetowym są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Złożenie zamówienia w e-hurtowni cartim.pl jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.